Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška

logo_wegc-100px.jpg

 
 
 
 

World Elite Golf Club z.s. (WEGC)

 1. Jméno:                       
 2. Příjmení:                    
 3. Titul/-y:                     
 4. Datum narození:         
 5. Rodné číslo:               
 6. E-mail:                      
 7. Mobil:                         
 8. Adresa:                      
 9. Žádám o členství:
  •  domovské, nebo  
  •  nedomovské, neboť jsem již členem klubu: 
 10. Můj aktuální HCP je:  . V případě, že ještě nemáte HCP, vepište do kolonky BEZ, máte-li Osvědčení pro hru na hřišti (OH) či protokol od garanta (PG) a ještě jste nebyli členem jiného golfového klubu, vepište OH nebo PG a zašlete sken nebo fotografii osvědčení či protokolu na t.houdek@wegc.cz.

 11. Roční členský příspěvek v sobě zahrnuje i poplatek, který je hrazen ČGF a je stanoven vždy na jeden rok. Jeho výši schvaluje valná hromada WEGC z.s., pro rok 2021 je 1 990 Kč. Stanete-li se členy klubu v průběhu sezóny (tj. kdykoliv po 1.7. kalendářního roku), máte právo požádat o snížení poplatku. V takovém případě Vám po vyplnění a odeslání přihlášky zaslána e-mailem výše poplatku k úhradě.
 12. Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail), jež jsou součástí přihlášky, jsou WEGC považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. WEGC tyto údaje zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo týkají určitého plnění (například evidence slevových karet, poštovní a zásilkové službě v případě zasílání materiálů, členských karet apod.).
 13. Člen WEGC souhlasí dle zák.č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou prostřednictvím WEGC  zasílána obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové). V případě, že člen WEGC poskytne údaj o svém rodném čísle, souhlasí, jakožto nositel tohoto rodného čísla, ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby WEGC toto jeho rodné číslo využíval pro účely evidence členství, marketingu, sportovních akcí a aby jej za tímto účelem archivoval, zpracovával a užíval.
 14. Odesláním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/-a se stanovami WEGC z.s. a svým jednáním nebudete tyto stanovy porušovat.
 15. O vyřízení žádosti budete informován/-a. Po zaplacení poplatku Vám bude přiděleno klubové číslo a číslo člena ČGF.
 16. Pro úhradu poplatku bankovním převodem použijte prosím Vaše rodné číslo jako variabilní symbol a do poznámky napište Vaše jméno. Členský příspěvek ve výši 1 990 Kč uhraďte na účet:

2900317109/2010

vedený u FIO banky a.s. Rozhodujícím dnem pro posouzení data úhrady je den, kdy bude platba připsána na účet klubu.

V případě, že jste držitelem dárkového voucheru, vepište kód: